banner

Önümler

24 tigirli üç tigirli ýük tigirli “Ebike” gyzgyn satuw

 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike
 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike
 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike
 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike
 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike
 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike
 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike
 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike
 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike
 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike
 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike
 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike
 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike
 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike
 • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike

Dişli enjamlar: SHIMANO 8 Tizlik
Sürüji: SHIMANO yzky duralga
Tormozlar: Öňki we yzky gidrawlik disk tormozlary.
Motor: Bafang Middle Drive 250W, 36V, 80Nm.
Batareýa: 36V / 12.8Ah Lityum-ion
Tigirler: 24 ″ * 2.0 öň we 26 ″ * 2.1 arka.
Şinanyň görnüşi: Schwable reflektor çyzygy bilen deşilen goragly teker.
Eýer: Arka tarapdaky tutawaçly SR deri eýer.
Yşyklandyryş: Ekranyň öň we yzky yşyk gözegçiligi
Gulp: Çarçuwanyň gulpy.


 • twitter
 • linkedin
 • facebook
 • youtube

Önümiň jikme-jigi

Agramlar we ölçegler

● Uzynlygy: 2150mm
Id Giňligi: 700mm
● Boýy: 1150mm
Ight Agramy: 63kg
● Iň ýokary ýük: 150 kg
● Öňki tekerler: 24 × 2.0 (53-507)
● Yzky tekerler: 26 × 2.1 (54-559)

Tigir burnuň üstünde durup biler.

 

Batareýa

Goşmaça güýçli batareýa gulplanýar we ammar gutusynda gizlenýär.Tigirde saýtda zarýad alyp bolýar ýa-da başga bir ýere alyp bolýar.

_S7A2289
_S7A2313
_S7A2315

Üç tigirli elektrik ýük welosiped UB9048E-iň köp wezipesi bar.Öňe sürlensoň, özboluşly dizaýn edilen ýük welosipedini bazar gowy görer;Alýumin garyndy çarçuwasy, çarçuwanyň çyzgy dizaýny has moda we çarçuwanyň howpsuzlyk görkezijisi TUV kepillendiriş talaplaryndan ýokarydyr;

Öň we yzky gidrawlik disk tormozlary, tormoz täsiri eskortda münmek üçin;

Bu elektrik agaç guty awtoulagyny haçan ulanarsyňyz?Singleeke däl bolsaňyz, işlemek, bedeniňizi berkitmek, ýaşyl syýahat etmek we daşky gurşawy goramak üçin ulag serişdesi hökmünde ulanylyp bilner;Anotherene bir ýarym wagtyňyz bolsa, iň owadan görnüşi görmek üçin söýgüliňizi alyp bilersiňiz;Üç adamdan ybarat maşgala çagalaryny supermarketlere, mekdeplere we dynç alyş ýerlerine alyp gitdi;

Söýgüli itiňiz bar bolsa, gitjek ýeriňizi itiňize alyň;

Bu kargobike, dizaýneriň 10 ýyllyk welosiped dizaýn tejribesini we bazar gözleglerini yzygiderli gowulandyrmak we kämilleşdirmek arkaly öndürilýär.Diňe hakyky welosipedi göreniňizde wizual täsiri we jikme-jiklikleri duýup bilersiňiz

Bu awtoulag bilen erkin syýahat edip, hemişe bagtly bolup bilersiňiz.

_S7A2309
_S7A2305
_S7A2320

Çalt hereket et, has çalt dur
Iki öň tigirimiz gidrawlik disk tormozy bilen enjamlaşdyrylandyr - awtoulagyň döwmek üçin ulanýan tehnologiýasy.Ynam we takyklyk bilen durmak üçin bu arakesmelere bil baglap bilersiňiz.Tormoz torlary, dowamlylygy üçin düzülendir, şonuň üçin olara iň zerur zatlara bil baglap bilersiňiz.

_S7A2291
_S7A2310

Lightagty we güýçli
Li-ion batareýalarymyz, güýç paketiňizi göterip bilmek üçin ýeňil bolmagyny üpjün etmek üçin batareýa tehnologiýasyndaky iň soňky üstünlikleri ulanýar
ýöne günüň dowamynda münmäge ýeterlik derejede güýçli.60 kilometre çenli aralyk bilen, her bir tok paketi elmydama birinji km ýa-da iň soňky ýolda garaşýan birmeňzeş pedal kömegini berýär.

yoyo (2)

Bir seredişiňiz
Gezelençde gezelençiňizi yzarlaň.Sikl kompýuter bada-bat tizligi, syýahat aralygy we batareýany üpjün edýärözbaşdaklyk.Şeýle hem pedal kömekçisiniň güýjüni ýokarlandyryp ýa-da peseldip bilersiňiz.

yoyo (3)

Haryt maglumatlary

_S7A2303
_S7A2302
_S7A2300
_S7A2296
_S7A2295
_S7A2318

 • Öňki:
 • Indiki:

 • önümleri

  • 3 Wheeler Pedal Car for Sale, Children Tricycle

   Satmak üçin 3 tigirli pedal awtoulag, çagalar tigir

   Çarçuwaly: polat
   Tizlik : ýeke
   Ölçegi : Öňki 12inç , yzky : 16inç ,
   Şina AN WANDA
   Rim : garyndysy
   Tormoz : öň : disk tormozy , yzky : tormoz
   Eer we tutmak: deri
   Agaç gutynyň ululygy 25 525 * 430mm
   Tigiriň ululygy : 1340 * 980 * 980mm (oturgyç ölçegi 580mm)

  • Adult Electric Cargo Tricycle/Three Wheel Bicycle for Adult Three Wheel Electric Bicycle

   Ulular üçin elektrik ýük tigir / üç tigirli welosiped ...

   Dişli enjamlar: SHIMANO 8 Tizlik
   Sürüji: SHIMANO yzky duralga
   Tormozlar: Öňki we yzky gidrawlik disk tormozlary.
   Motor: Bafang Middle Drive 250W, 36V, 80Nm.
   Batareýa: 36V / 12.8Ah Lityum-ion
   Tigirler: 24 ″ * 2.0 öň we 26 ″ * 2.1 arka.
   Şinanyň görnüşi: Schwable reflektor çyzygy bilen deşilen goragly teker.
   Eýer: Arka tarapdaky tutawaçly SR deri eýer.
   Yşyklandyryş: Ekranyň öň we yzky yşyk gözegçiligi
   Gulp: Çarçuwanyň gulpy.

  • Baby Tricycle Kids Pedal Trike Smart Trike Cheap Tricycle

   Çaga tigirli çagalar pedal trike akylly trike çaý ...

   Çarçuwaly: polat
   Tizlik : ýeke
   Ölçegi : Öňki 12inç , yzky : 16inç ,
   Şina AN WANDA
   Rim : garyndysy
   Tormoz : öň : disk tormozy , yzky : tormoz
   Eer we tutmak: deri
   Agaç gutynyň ululygy 25 525 * 430mm
   Tigiriň ululygy : 1340 * 980 * 980mm (oturgyç ölçegi 580mm)

  • Bike Electric Cargo Bike Electric Bikes for Sale Foldable Bike

   Sal üçin tigirli elektrik ýük tigirli welosiped ...

   Dişli enjamlar: SHIMANO 8 Tizlik
   Sürüji: SHIMANO yzky duralga
   Tormozlar: Öňki we yzky gidrawlik disk tormozlary.
   Motor: Bafang Middle Drive 250W, 36V, 80Nm.
   Batareýa: 36V / 12.8Ah Lityum-ion
   Tigirler: 24 ″ * 2.0 öň we 26 ″ * 2.1 arka.
   Şinanyň görnüşi: Schwable reflektor çyzygy bilen deşilen goragly teker.
   Eýer: Arka tarapdaky tutawaçly SR deri eýer.
   Yşyklandyryş: Ekranyň öň we yzky yşyk gözegçiligi
   Gulp: Çarçuwanyň gulpy.

  • Children Small Metal Tricycle with Pedal Push/Wholesale Ride on Tricycle

   Çagalar pedal itek / W bilen kiçi metal tigir ...

   Çarçuwaly: polat
   Tizlik : ýeke
   Ölçegi : Öňki 12inç , yzky : 16inç ,
   Şina AN WANDA
   Rim : garyndysy
   Tormoz : öň : disk tormozy , yzky : tormoz
   Eer we tutmak: deri
   Agaç gutynyň ululygy 25 525 * 430mm
   Tigiriň ululygy : 1340 * 980 * 980mm (oturgyç ölçegi 580mm)

  • China Factory Suppliers Wholesale Three Wheels Kids Pedal Bike / Child Rickshaw Baby Tricycle

   Hytaý zawodyny üpjün edijiler üç tigir lomaý ...

   Çarçuwaly: polat
   Tizlik : ýeke
   Ölçegi : Öňki 12inç , yzky : 16inç ,
   Şina AN WANDA
   Rim : garyndysy
   Tormoz : öň : disk tormozy , yzky : tormoz
   Eer we tutmak: deri
   Agaç gutynyň ululygy 25 525 * 430mm
   Tigiriň ululygy : 1340 * 980 * 980mm (oturgyç ölçegi 580mm)

  • Factory Price Front Loading 3 Wheel Goods Delivery Electric Bicycle Child Seat Cargo Trike

   Zawodyň bahasy Öňe ýüklenýän 3 tigirli harytlar ...

   Dişli enjamlar: SHIMANO 8 Tizlik
   Sürüji: SHIMANO yzky duralga
   Tormozlar: Öňki we yzky gidrawlik disk tormozlary.
   Motor: Bafang Middle Drive 250W, 36V, 80Nm.
   Batareýa: 36V / 12.8Ah Lityum-ion
   Tigirler: 24 ″ * 2.0 öň we 26 ″ * 2.1 arka.
   Şinanyň görnüşi: Schwable reflektor çyzygy bilen deşilen goragly teker.
   Eýer: Arka tarapdaky tutawaçly SR deri eýer.
   Yşyklandyryş: Ekranyň öň we yzky yşyk gözegçiligi
   Gulp: Çarçuwanyň gulpy.

  • High Quality Kids Ride on Car with Foot Pedal Kids Tricycle

   Qualityokary hilli çagalar aýak pedaly K bilen awtoulagda münýärler ...

   Çarçuwaly: polat
   Tizlik : ýeke
   Ölçegi : Öňki 12inç , yzky : 16inç ,
   Şina AN WANDA
   Rim : garyndysy
   Tormoz : öň : disk tormozy , yzky : tormoz
   Eer we tutmak: deri
   Agaç gutynyň ululygy 25 525 * 430mm
   Tigiriň ululygy : 1340 * 980 * 980mm (oturgyç ölçegi 580mm)

  • New 48V500W 3 Wheel Electric Cargo Bike

   Täze 48V500W 3 tigirli elektrik ýük tigirleri

   Dişli enjamlar: SHIMANO 8 Tizlik
   Sürüji: SHIMANO yzky duralga
   Tormozlar: Öňki we yzky gidrawlik disk tormozlary.
   Motor: Bafang Middle Drive 250W, 36V, 80Nm.
   Batareýa: 36V / 12.8Ah Lityum-ion
   Tigirler: 24 ″ * 2.0 öň we 26 ″ * 2.1 arka.
   Şinanyň görnüşi: Schwable reflektor çyzygy bilen deşilen goragly teker.
   Eýer: Arka tarapdaky tutawaçly SR deri eýer.
   Yşyklandyryş: Ekranyň öň we yzky yşyk gözegçiligi
   Gulp: Çarçuwanyň gulpy.

  • Hot Sell 24inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike

   24 tigirli üç tigirli ýük tigirli “Ebike” gyzgyn satuw

   Dişli enjamlar: SHIMANO 8 Tizlik
   Sürüji: SHIMANO yzky duralga
   Tormozlar: Öňki we yzky gidrawlik disk tormozlary.
   Motor: Bafang Middle Drive 250W, 36V, 80Nm.
   Batareýa: 36V / 12.8Ah Lityum-ion
   Tigirler: 24 ″ * 2.0 öň we 26 ″ * 2.1 arka.
   Şinanyň görnüşi: Schwable reflektor çyzygy bilen deşilen goragly teker.
   Eýer: Arka tarapdaky tutawaçly SR deri eýer.
   Yşyklandyryş: Ekranyň öň we yzky yşyk gözegçiligi
   Gulp: Çarçuwanyň gulpy.

  • Hot Sell 20inch Three Wheel Cargo Tricycle Ebike

   Gyzgyn satuw 20inç üç tigirli ýük tigirli Ebike

   Dişli enjamlar: SHIMANO 8 Tizlik
   Sürüji: SHIMANO yzky duralga
   Tormozlar: Öňki we yzky gidrawlik disk tormozlary.
   Motor: Bafang Middle Drive 250W, 36V, 80Nm.
   Batareýa: 36V / 12.8Ah Lityum-ion
   Tigirler: 24 ″ * 2.0 öň we 26 ″ * 2.1 arka.
   Şinanyň görnüşi: Schwable reflektor çyzygy bilen deşilen goragly teker.
   Eýer: Arka tarapdaky tutawaçly SR deri eýer.
   Yşyklandyryş: Ekranyň öň we yzky yşyk gözegçiligi
   Gulp: Çarçuwanyň gulpy.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň